جشـــــــــنواره خوارزمـــــــے

لیست برخی از طرحهای دوره ششم جشنواره جوان خوارزمی

عنوان طرح :   بريل نوت

محققين : مرتضی دولتی / مصطفی دولتی

گروه علمی : کامپيوتر

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  شهيد مدنی

رتبه : اول

خلاصه طرح :اين طرح جهت رفاه نسبی روشن دلان عزيز طراحی گرديده است که در بخش سخت افزاری آن يک صفحه کليد خاص بريل که از هر لحاظ مطابق نياز و راحتی کاربران روشن دل می باشد در نظر گرفته شده است که دار بودن يک بلندگوی کوچک در صفحه کليد ، کاربری آن را برای روشندلان آسانتر نموده و طرز کار آن را برای روشندل چند برابر آسانتر نموده است .از ويژگی های اين طرح در بخش نرم افزاری گويا بودن راهنمای برنامه ها است که کلمه به کلمه کاربر روشندل را راهنمايي می کند و هر کليدی که به کار گرفته شود و حرفی تايپ شود توسط بلندگو خوانده می شود . اين دستگاه قابليت اتصال به پرينتر مخصوص جهت پرينت خط بريل را نيز دارا می باشد .

 

عنوان طرح : تبديل تصوير به متن قابل ويرايش

محققين : سهراب عاملی

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : شهرتهران

واحد آموزشی :  شهيد دانش

رتبه : اول

خلاصه طرح :اين طرح با بکارگيری ايده خلاقانه و الگوريتم های ابداعی و پياده سازی خوب قادراست تصوير حروف فارسی را به طور خودکار و با يک سری تنظيمات خاصی، اسکن نموده و سپس متن اسکن شده را طي چند مرحله تشخيص تبديل به متن قابل ويرايش تبديل نمايد .از ويژگی های اين طرح اين است که بدون نياز به صرف وقت و نيروی انسانی زياد و هزينه می توان تمامی کتاب ها را به متن تبديل نموده و به طور مثال يک کتاب 400 صفحه ای را در MB1200 ذخيره سازی نمود

 

عنوان طرح : سيستم پيام کوتاه (اس ام اس) برای خطوط ثابت

محققين : محمد دهقانی

گروه علمی : کامپيوتر

استان : کرمان

واحد آموزشی :  علامه حلی

رتبه : اول

خلاصه طرح :سرويس پيام کوتاه (SMS) يکی از سرويس های تکميلی است که ازمزايای آن مقرون به صرفه بودن، عدم اشغال خطوط ، امکان دريافت غير همزمان فايل ها می باشد . از ويژگی های اين طرح کاربردی و قابل اجرا بودن آن است .

 

 

عنوان طرح :  طراحی و پياده سازی سيستم های هوشمند

محققين : فرهاد افتخاری

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : شهر تهران

واحد آموزشی :  علامه حلی

رتبه : اول

خلاصه طرح :کاربرد اين طرح برای همگان می باشد حتی اگر دانش فنی اين کار را نداشته باشند به راحتی می توانند کليه وسايل الکتريکی و مکانيکی يک کارگاه کوچک و يا يک کارخانه صنعتی بزرگ ، خانه مسکونی و يا ... را از راه دور و نزديک حتی با اتصال اينترنت تحت کنترل خود در آوردند بدون اينکه نياز به حضور فيزيکی فرد در محل باشد .

 

عنوان طرح : شهادت آب

محققين : حميده بی طرف

گروه علمی :  شيمی

استان : شهر تهران

واحد آموزشی : روشنگر

رتبه : اول

خلاصه طرح :پروژه شهادت آب تلاشی در نمايانگری اندرکنش عالم معنويت و عالم جسمانی است. البته نمود اين واقعيت در حلول روح در پيکره مادی انسان در وسعتی بی کران با چشم بصيرت نمايانگری خود را ثابت نموده است اما با تلاشی که در پرونده ياد شده صورت گرفته است آثار ظريف و حساس مکانيک ذره بينی محيط که برخاسته از آثار موج گونه متصاعد شده از روحيات انسان عملگر و انتخاب گر همراه با طرز فکر وی در انجماد پيکره مادی محيطی ديگر (يخ و ساير فلزات) متأثر گرديده و در قالب يک پديده نو متافيزيک و تغييرات ثبت شده در خود را در اين محيط به نمود کشانده است. ظرافت و حساسيت اين پروژه بر همگان آشکار و مبرهن است. چه بسا با وجود تأثيرات بی شماری که ناشی از عملکرد پويايی حيات در ماديات و نمايان نمودن آثار معنويات در اطراف انسان وجود دارد هرچند در حد نانو باشد می تواند در اين نمود متافيزيکی و فيزيکی تأثير گذارده و پاسخ ها را به تنوع در نمودهای بی شمار و گوناگون بکشاند. اما با شناخت بيشتر از عوامل مؤثر محيطی گوناگون در قالب مکانيک ذره بينی و عنايت روشنگرانه امکان تفکيک و تميز دادن تک تک آثار، امروزه برای انسان واقع گرا موجود بوده و اميد است با تلاش مجدانه و پيگيری در جهت نمود بيشتر اين آثار الهی از طرف مجری پروژه و ديگران اين حقايق در جهت آشنايی بيشتر همگان با علم توحيد و اعتقاد محقانه ايشان بر خداوند نمودهای حاصل باعث هدايت و سعادت مندی بشر گردد.

عنوان طرح : بررسی پتانسيل عصاره زعفران

محققين : موسی افضلی پور

گروه علمی :  شيمی

استان : کرمان

واحد آموزشی :  دبيرستان سيد کمال

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين تحقيق پتانسيل عصاره گل زعفران جهت تشکيل کمپلکس با کاتيونهای فلزات کادميم، سرب، تاليم و آهن  بررسی شده است و همچنين استفاده از اين عصاره در کاهش غلظت کاتيونهای فلزی در محيط های بيولوژيکی بر روی موش آزمايش شده و نتايج مثبت آن ارائه شده است.

 

عنوان طرح :   مجموعه نردبان آسمان

محققين : مجتبی حميديان

گروه علمی :  علوم اسلامی

استان : قم

واحد آموزشی :  پيش دانشگاهی

رتبه : اول

خلاصه طرح :مجموعه نردبان آسمان، پژوهشی است پيرامون دنيا شناسی وعبادت از ديدگاه نهج البلاغه

 

عنوان طرح :   کنترولر قابل برنامه ريزی پيشرفته

محققين : رضا طاهرخانی، محمدجعفر صالح

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : قزوين

 رتبه : اول

واحد آموزشی :  شهيد بابايی

خلاصه طرح :نظارت وکنترل بردستگاهها و ادوات يک کارخانه با توجه به پيشرفت تکنولوژی، موضوعی مهم در عرصه صنعت می باشد. کنترولر قابل برنامه ريزی می تواند با دريافت برنامه های جديد و نحوه عملکرد جديد، نظارتهای لازم را بر دستگاهها داشته باشد.

 

عنوان طرح :   ربات چند منظوره

محققين : عباس رحيمی

گروه علمی : برق و الکترونيک

استان : اصفهان

واحد آموزشی : شهيد طالبی

رتبه : اول

خلاصه طرح :استفاده از روبات ها معمولا " جهت يک يا دو منظور می باشد. روبات چند منظوره قابليت اين را دارد که اقدامات متفاوتی مثل پرتاب اشياء ، کاوشگری ، بازی فوتبال و انجام کارهای ديگر فعاليت کند.

 

 

 

عنوان طرح :   توليد سوخت از زباله های پلاستيکی

محققين : مجتبی شمس زاده امير بيگی ، آرش رئوف شيبانی

گروه علمی :  شيمی

استان : خراسان

واحد آموزشی :  هدف

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين طرح با رويکرد جديدی به تبديل زباله های پلاستيکی به مواد باارزش نگريسته شده است. در اين روش به منظور تبديل مواد زائد پلاستيکی به گازها و مايعات سوختنی از واپاشی حرارتی در فشار پايين استفاده شده و دستگاه طراحی شده نيز نتايج مثبت اين  روش را نشان می دهد.

 

عنوان طرح :   دستگاه سورتينگ زعفران

محققين : حسين جم، ميثم سالار سرند

گروه علمی : مکانيک

استان : خراسان

واحد آموزشی :  شهيد مفتح

رتبه : اول

خلاصه طرح :جداسازی قسمت ناخالصی زعفران از قسمت مرغوب آن از مشکلاتی است که طراحان اين طرح را برآن داشت تا با ساخت دستگاهی، اين وظيفه را به نحو سريع و بهداشتی انجام دهند. استفاده از قانون جاذبه الکتريسيته ساکن و توجه به اين حقيقت که بخش نامرغوب زعفران دارای جرم کمتری در واحد سطح نسبت به بخش قرمز و يا مرغوب زعفران است، اساس دستگاه سورتينگ زعفران را تشکيل داده است.

نيروی الکتريسيته ساکن چنانچه از فاصله معينی بر روی سينی حاوی زعفران های مخلوط (مرغوب و نامرغوب) قرار گيرد، بخش نامرغوب را به سمت خود جذب می کند. برای کمک به جداسازی هر از چند گاهی لرزش هايی به سينی وارد می شود تا زعفران های نامرغوب در زير زعفران های مرغوب مخفی نماند.

 

عنوان طرح :   مقالات نوين رياضی

محققين : نويد طالبان فرد

گروه علمی :  رياضی

استان : خراسان

واحد آموزشی :  شهيد هاشمی نژاد

رتبه : اول

خلاصه طرح : اين طرح شامل سه مقاله درزمينه رنگ آميزی مجموعه ای  ازگراف ها و تعميمی از قضيه هايی می باشند که به زبان انگليسی ارائه شده و در حال پذيرش می باشند؛ از جمله نقاط قوت اين طرح ارائه تعميمی از قضايای Hall و مفهوم SDR می باشد که در مجموع و با توجه به تسلط اين دانش آموز بر مفاهيم و قضايای مربوطه و اينکه مطالب جديدی نيز در آن موجود می باشد، در حد ايشان کار بالايی است بعنوان مثال مفهوم optimal color در گراف ها با گراف های perfect ارتباط می يابند و می توانند در بررسی SPGC مفيد واقع شوند.

 

عنوان طرح :  قطب نما

محققين : آرش حيدری

گروه علمی :  فيزيک

استان : مرکزی

واحد آموزشی : دکتر بهشتی

رتبه : اول

خلاصه طرح :اين قطب نما امکان تشخيص جهت های مغناطيسی را برای افراد نابينا بوجود می آورد. دستگاه از يک محفظه که درون آن مولد مادون قرمز، قطب نما، آينه ها و کنترل کننده ها می باشد تشکيل شده که توسط يک سيم رابط به محفظه ديگر که شامل منبع تغذيه است متصل می باشد. شخص نابينا می بايست دستگاه را در دست گرفته و روشن نمايد و برای تشخيص جهت شمال مغناطيسی يک بار به آرامی بدور خود بچرخد دستگاه بطور خودکار هنگامی که جهت شخص بطرف شمال می شود با آژير شخص نابينا را مطلع نمايد.

 

عنوان طرح : شیء ياب

محققين : معين علی نقيان

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : شهر تهران

واحد آموزشی :  ممتاز حنان

رتبه : اول

خلاصه طرح :نام طرح شی ياب يا object finder است که به دليل قدرت بالای image processing آن قابليت کاربردی در مقوله های مختلف را دارا می باشد و حتی می توان گفت به عنوان يک روبات همه کاره آن را نگاه کرد؛  از جمله در کارهای آموزشی زمينه نرم افزار روباتيک و هوش مصنوعی از ديگرمزيای اين طرح Independent – Platform بودن محيط نرم افزاری اين شی ياب می باشد.

ويژگی های طرح :استفاده از طيف مرئی و مادون قرمز جهت پردازش تصاوير مقرون به صرفه بودن طرح کنترل سرعت و هماهنگی در انجام کليه مراحل دستوری از طريق کامپيوتر و کنترل از راه دور.

 

 

 

عنوان طرح :   گلدان تجزيه پذير

محققين : ياسر مولوی، جمال همتيان مهدی زاده،
              سيد محمدمحسن جواد

گروه علمی : زيست گياهی و کشاورزی

استان : خراسان

واحد آموزشی : آينده سازان

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين پژوهش، دانش آموزان جهت جابجايی گياهان برای کشت، مواد قابل دسترس و ارزان سلولزی را جايگزين پلاستيک و مواد مشابه نموده اند. بديهی است اين روش ضمن کاهش احتمال آسيب به گياه ، بدليل تجزيه مواد سلولزی از ارزش های اقتصادی و زيست محيطی برخوردار است.

 

عنوان طرح :   تشخيص عود مجدد بيماری سی ام ال

محققين : بهزاد سروری خراشاد، کوروش کرفی

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : خراسان

واحد آموزشی :  شهيد هاشمی نژاد

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين پژوهش، محققان با اندازه گيری MRD يا بعبارت ديگر تعداد سلولهای جهش يافته دارای ژن bcrabi در افراد مبتلا به بيماری اس ام ال بعد از پيوند مغز استخوان، امکان تشخيص عود بيماری را زودتر از روشهای مرسوم يا بعبارتی صحت درمان مولکولی بيماری را فراهم نموده اند. اين روش بصورت جاری در مراکز درمانی داخل کشور اجرا نمی شود.

 

عنوان طرح :   مطالعه ترجيح کلی اسيدهای آمينه در پروتئين های پريونی

محققين : شيوا فتح الهی راد، ماندانا پوريان، طلوع مهدوی،
              فاطمه سادات ثابت

گروه علمی :  زيست جانوری و پزشکی

استان : تهران

واحد آموزشی :  فرزانگان

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين پژوهش دانش آموزان، باتوجه به اهميت ساختار توالی اسيدهای آمينه، مطالعاتی را برای ساختار سوم پرايون و آمينو اسيدهايی را که احتمالا" در تغيير اين ساختار مؤثرند، انجام داده اند و در اين راه دستاوردهای قابل توجهی بدست آورده اند. حاصل اين پژوهش در دانشگاه گلاسکو ارائه و عنوان يکی از مقالات برتر کنفرانس را بخود اختصاص داده است.

عنوان طرح :   کنتور خوان خودکار

محققين : سيدمحمود جعفری صادقی، هومن صداقت جهرمی

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : فارس

واحد آموزشی :  شهيد دستغيب

رتبه : اول

خلاصه طرح :اين دستگاه امکان خواندن شماره کنتورهای برق يک واحد و ارسال آن از طريق خط تلفن همان واحد به اداره برق را فراهم می کند.

اين دستگاه با ايجاد تغييراتی اندک از همان کنتورهای برق مکانيکی بهره می جويد و هيچ نيازی به کنتورهای ديجيتال که اغلب هزينه های گزافی دارند نمی باشد.

 

عنوان طرح :ساخت يونيت افزايش دهنده ماندگاری گلهای شاخه بريده

محققين : الهه صفابخش، مينا گودرزی

گروه علمی :  زيست گياهی و کشاورزی

استان : کرمان

واحد آموزشی :  سيد جمال الدين

رتبه : اول

 خلاصه طرح :در اين پژوهش، دانش آموزان با تکيه بر مبنای نظری علمی، مجموعه ای را  با درنظر گرفتن دما، عوامل ميکروبی، تغذيه و PH مناسب محيط ، جهت جلوگيری از تلفات گلها پس از برداشت طراحی نموده اند. در اين پژوهش 10 گل مورد مطالعه قرار گرفته است و يافته ها با آزمون دانکن آناليز گرديده است . نکته قابل ملاحظه در اين پژوهش بکارگيری مواد قابل دسترس مانند آب ليمو، قند ، وايتکس و ... جهت نگهداری گلهاست

 

عنوان طرح :  دستگاه نمره چشم

محققين : الهام احمدی، الماء احمدنژاد

گروه علمی :  فيزيک

استان : کرمان

واحد آموزشی :  دبيرستان علامه 1

رتبه : اول

 خلاصه طرح :اين دستگاه يک وسيله بسيار ساده است که براساس قوانين نورو با کاربرد عدسی ها به راحتی امکان تشخيص ضعف بينايی چشم از نظر نزديکی بينی، دوربينی و آستيگماتيسم را فراهم می آورد. از اين وسيله می توان جهت تعيين نمره عينک استفاده نمود. دستگاه بسيار ارزان قيمت است و امکان استفاده از آن در مراکز آموزشی دور از مرکز حتی توسط اشخاص غيرمتخصص نيز وجود دارد.

 

عنوان طرح :مجموعه شعر (وناگهان) نگاهم را از پرده می گيرم

محققين : جميله تروشه

گروه علمی :  زبان و ادبيات فارسی

استان : کهگيلويه و بويراحمد

واحد آموزشی :  پيش دانشگاهی فاطميه

رتبه : اول

خلاصه طرح :در حوزه داستان زاويه ديد مناسب انتخاب شده و موضوعات خوبی را هم در داستان و هم در شعر برگزيده است. در حوزه شعر نيز توانسته تا حد زيادی در انتقال احساس به مخاطب موفق باشد. موضوعاتی که برای شعرش برگزيده با نيازهای روز منطبق است. نرمش و سلامتی در زبان گوينده است که قابل تحسين است.

عنوان طرح :  کودريز آبی

محققين : ارش ديلم

گروه علمی :  مکانيک

استان : گلستان

واحد آموزشی :  نبی اکرم

رتبه : اول

خلاصه طرح :در کشاورزی سنتی، کود مورد نياز زمين توسط جوی آب حمل می شود تا به مناطق مختلف زمين زير کشت برسد. استفاده از اين روش ضمن بالا بردن هزينه، عدم پخش يکنواخت کود را موجب می شود. در اين طرح دستگاه که نيروی محرکه خود را از آب گرفته و به گشتاور ورودی تبديل می کند، کود را از مخزن خود و متناسب با شدت آب، در جوی وارد و بصورت يکنواخت به زمين می رساند. طرح نسبتا" ساده و قابل استفاده در انواع زمين های مزروعی است. طراح در جوی های با شدت بالای آب نيز تجهيزاتی را در نظر گرفته است که آب وارد مخزن کود نشود.

 

عنوان طرح :  رنگ سيناسون

محققين : سينا صابری

گروه علمی :  شيمی

استان : مازندران

واحد آموزشی : دبيرستان غيرانتفاعی مولوی

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين طرح از رزينهای پلی يورتان و با استفاده از مولد افزودنی مناسب رنگ صنعتی فرموله شده که دارای قدرت پوشانندگی و مقاومت شيميايی و مکانيکی خوب می باشد استفاده شده است. نتايج تستهای استاندارد پوششهای تهيه شده نيز تأييدی بر کيفيت مطلوب رنگ توليدی می باشد.

عنوان طرح :  دستگاه گردو شکن

محققين : جعفر چگنی، مجتبی چگنی

گروه علمی : مکانيک

استان : همدان

واحد آموزشی :  پيش دانشگاهی شهيد مطهری

رتبه : اول

خلاصه طرح :جدا کردن پوسته سخت گردو از مغز آن مورد توجه طراحان طرح قرار گرفته است که منجر به ساخت مجموعه ای شامل سورت کننده گردو (نسبت به اندازه) و جداکننده پوست ضخيم آن شده است. در اين مجموعه ابتدا برحسب اندازه، گردوها دسته بندی و سپس باتوجه به اندازه گردوها، صفحات جداکننده پوسته گردو تنظيم و گردو در داخل دستگاه جدا کننده پوسته قرار می گيرد تا با حرکت چرخشی صفحات، پوست ضخيم گردو از مغز آن جدا شود. سرعت کار اين دستگاه سبب شده است تا مزيت رقابتی قابل توجهی نسبت به روش دستی پيدا کند.

 

عنوان طرح : ناخن گير معلولين

محققين : پيمان کريمی، محمد وفايی، ميلاد فداکار،  فرشته کريمی

گروه علمی : مکانيک

استان : همدان

واحد آموزشی :  بزرگسالان معلم

رتبه : اول

خلاصه طرح : آيا هيچ فکر کرده ايد که چگونه می توان با يک دست ناخن همان دست را توسط ناخن گير گرفت. اين کار توسط طرح ناخن گير معلولان انجام شده است.

      انتقال نيرو توسط دو انگشت از همان دستی که ناخنش گرفته می شود توسط يک سيم به اهرم ناخن گير منتقل می شود تا ناخن انگشت ديگر گرفته شود.

 

عنوان طرح :   نمايشگر تبليغاتی مکاترونيک

محققين : سيد مصطفی صندوق ساز

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : يزد

واحد آموزشی :  آموزشکده فنی و حرفه ای امام عصر (عج)

رتبه : اول

خلاصه طرح :درج متن وتبليغات نوری بر روی تابلوها از قابليت های طرح نمايشگر تبليغاتی مکاترونيک می باشد که طراحی با استفاده از ديودهای نوری و تجهيزات ساده تر از تابلوهای مشابه، شيوه ای جديد در ساخت اين تابلوها ارائه نموده است.

 

عنوان طرح : دستگاه اعمال رنگ بصورت اتوماتيک

محققين : اميرحسين تابش، مجتبی بندگانی، عليرضا الوانچی

گروه علمی :  شيمی

استان : فارس

واحد آموزشی :  آموزشکده شهيد رجايی

رتبه : اول

خلاصه طرح :دستگاه ساخته شده به منظور اعمال رنگ بصورت پوشش با قطر مشخص بر روی ورقه استاندارد بطور اتوماتيک می باشد. اين دستگاه تاکنون در ايران ساخته نشده و در مقايسه با نمونه خارجی نيز از قابليت های بيشتری برخوردار است

 

عنوان طرح :  مشکل انسان

محققين : سيده مرضيه کاظمی

گروه علمی : هنر

استان : چهار محال و بختياری

واحد آموزشی :  آموزشکده فنی دختران

رتبه : اول

خلاصه طرح :در اين آثار هنرمند جوان به مشکلات جامعه معاصر بشری منجمله اعتياد ، از خودباختگی فرهنگی و ساير معضلات انسان عصرماشين با استفاده از چوب به خلق تنديس های يکپارچه پرداخته است و با ساخت و اجرای هنرمندانه بخوبی توانسته است اين امر را جامه عمل پوشاند.

 

عنوان طرح :   عينک خودکار جوشکاری

محققين : محمد عابدينی، حسين جاويدی دشت بياض

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : سيستان و بلوچستان

واحد آموزشی :  آموزشکده فنی شهيد باهنر

رتبه : اول

خلاصه طرح :عدم استفاده از عينک های حفاظتی جوشکاری توسط افراد، آنان را مبتلا به عارضه های چشمی و جانبی کرده است. طراحان عينک خودکار جوشکاری با اضافه نمودن تجهيزات ساده و سبک الکترونيکی به عينک حفاظتی جوشکاری شرايطی را ايجاد نموده اند که فرد جوشکار با نصب عينک فوق بر روی سر به محض ارتعاش نور جوشکاری در فضا، عينک در جلوی صورت و چشمان فرد قرار می گيرد .

 

عنوان طرح :   بررسی افزايش سرعت واکنش شيميايی در اثر اعمال کار مکانيکی

محققين : سعيد عباسی، غلامعلی بنيادی

گروه علمی :  فيزيک

استان : يزد

واحد آموزشی :  مراکز آموزش عالی شهيد صدوقی يزد

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طرح ارائه شده افزايش واکنش شيميايی در اثر اعمال کار مکانيکی را بررسی می نمايد و با انجام آزمايش توسط دستگاه سنجش توان تئوری های ارائه شده در گزارش تحليلی طرح اثبات می گردد. باتوجه به اينکه هم اکنون برای افزايش واکنش های شيميايی و کاتاليزور از افزايش دما و غلظت استفاده می گردد، طرح ارائه شده کاملا"جديد بوده و کارآيی فراوان دارد. درصورت استفاده از کاتاليزور و يا تغيير پارامترهای ذکر شده ازدياد سرعت واکنش نسبت به طرح ارائه شده کمتر افزايش خواهد يافت. لذا می توان نتيجه گرفت که تئوری می تواند در صنايع نظامی به عنوان خرج بسيار قوی برای پرتاب بکار گرفته شود.

 

 

 

عنوان طرح :  تکنيک هوشمند آموزش نرم افزار

محققين : مجتبی جانفشان

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  شهيد مدنی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين تکنيک قابليت کنترل نرم افزارها را از راه دور که بيشتر در نرم افزارهای هک و مخرب استفاده می شوند مانند sub seven را دارا می باشد. از ويژگی های ديگر طرح ارائه يک روش جديد جهت ذخيره سازی رويدادها در کامپيوتر و کاربرد کار در آموزش نرم افزاری و ساخت روبات های نرم افزار می باشد.

 

عنوان طرح : نمودار 4

محققين : سيد نعمت الله احمديان

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : مازندران

واحد آموزشی :  شهيد بهشتی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طرح نمودار 4 جهت کشيدن نمودار توابع ضمنی رياضی به فرم (x,y)  f = z به صورت سه بعدی و دو بعدی قابل بهره برداری می باشد تا بتواند آموخته های تئوری را به صورت عملی و دقت بالايی به نمايش بگذارد. طرح با استفاده از مستندسازی و پياده سازی خوب ومناسب جهت اجرای دوران و انيميشن توابع کشيده شد، با استفاده از حجم کم رم قابليت اين طرح را بالا برده است.

 

عنوان طرح : آيينه سه گانه

محققين : پروين عالمی، فرزانه دهقانی

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : يزد

واحد آموزشی :  فرزانگان

رتبه : دوم

خلاصه طرح :آئينه سه بعدی قادر است که کار سه آئينه محدب و مقعر و تخت را انجام دهد. باتوجه به کاربرد وسيع شيشه ها به خصوص آئينه ها در صنعت امروز و مصرف زياد آنها اين آئينه قادر است به طور خودکار و اتوماتيک به حالتهای مختلف درآيد و کار سه آئينه مجزا را انجام دهد که از نظر هزينه مقرون به صرفه می باشد. از ويژگی های اين طرح ارتباط خوب بين علوم مختلف شيمی ، فيزيک، مکانيک و کامپيوتر است که در حد خود يک نوآوری و خلاقيت را دارا است.

 

 

عنوان طرح : پردازش نوشتار با ورود داده ها از طريق قلم ديجيتال

محققين : اردلان صابری

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : شهر تهران

واحد آموزشی :  دانش

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين برنامه از طريق پورت دلخواه انتخاب شده توسط کاربر اطلاعات را به صورت مختصات ماوس گرفته و با فيلتر اصلی/ فرعی براساس آنکه داده ورودی از زمان گذاشتن قلم بر روی صفحه تا زمان برداشت آن از نوع نقطه سرکش يا خط اصلی حروف است در پايگاه داده اصلی و فرعی ثبت می نمايد. سپس از3 جت موتور جهت تشخيص پردازش نوشتار می خواهد که 3 در ميان داده های جدول اصلی را با توجه به جدول فرعی و به صورت همزمان برای بالا بردن سرعت پردازش تحليل نمايد.

اين طرح با بکارگيری الگوريتم های ابداعی برای تشخيص حروف و بکارگيری روش مناسب برای تشخيص حروف به هم پيوسته در نوع خود منحصر به فرد است.

 

 

عنوان طرح : مترجم همزمان صفحات وب

محققين : سيد محسن حسينی

گروه علمی :  کامپيوتر

استان : خراسان

واحد آموزشی :  شهيد رثايی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين طرح سعی شده است تا يک سيستم ترجمه همزمان وب از انگليسی به فارسی طراحی و پياده سازی گردد. برای انجام اين کار از تکنولوژی CGI و زبان برنامه نويسی Perl استفاده شده است. از ويژگی های اين طرح Online بودن نرم افزار و عدم نياز به نصب برنامه های زياد، کاربردی بودن طرح و قابليت ارائه بصورت يک سرويس رايگان برای کاربر را می توان نام برد.

 

عنوان طرح : روبات کاوشگر

محققين : هومن فلاحتی

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : گيلان

واحد آموزشی :  پيش دانشگاهی کوشيار گيلانی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :با استفاده از روبات کاوشگر تجسس و بررسی مشکلات و معايب پيش آمده در کانالها و لوله های بزرگ انتقال مايعات به راحتی انجام می گيرد و ميزان خسارت ها و نواقص پيش آمده با تصوير نمايی در کامپيوتر کمک زيادی می کند که اقدامات مناسب صورت گيرد.

 

عنوان طرح : سيستم هوشمند گلخانه ای

محققين : محمدهادی کامرانی

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : يزد

واحد آموزشی : 

رتبه : دوم

خلاصه طرح :عدم مراقبت علمی و مناسب از گياهان گلخانه ای موضوعی است که همه ساله خسارتهای زيادی به صاحبان اين گلخانه ها می رساند. سيستم هوشمند گلخانه ای کمک می کند که در حد معقولی گياهان آبياری شوند و دمای گلخانه تنظيم شود و از مواد معدنی به اندازه استفاده شود.

 

 

عنوان طرح : مکانيزم جديد ساز سازی

محققين : مهدی حضرتی

گروه علمی :  هنر

استان : همدان

واحد آموزشی :  دبيرستان عارف2

 رتبه : دوم

خلاصه طرح :هنرمند جوان به شيوه ای ابداعی و جديد، سعی در ساخت انواع سازهای سنتی با استفاده از چوبهای غيرمتعارف سازسازی سنتی نموده است و جهت نيل به اين هدف و ثبت صدای مشابه چندساز مشابه، سعی نموده با استفاده از قطعات کوچک و معرق گونه به اين هدف دست يابد.

 

عنوان طرح :مجموعه طرح های متحرک سنجی به روش آلتراسونيک

محققين : جواد رضا نژاد گتابی

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : مازندران

واحد آموزشی :  استعداد درخشان

رتبه : دوم

خلاصه طرح :

طراح با بکارگيری سيستم الکترونيکی ميزان تحرک و پويايی اشياء را ارزيابی می کندو با اين سيستم های اندازه گيری حرکات و فعاليت های اجسام و دستگاهها با دقت بالا انجام می گيرد.

 

 

 

عنوان طرح : رئاليسم در تاريخ بيهقی

محققين : محمدحسن عابديان فرد

گروه علمی :  زبان و ادبيات فارسی

استان : فارس

واحد آموزشی : دبيرستان توحيد

رتبه : دوم

خلاصه طرح :

اين طرح يک طرح پژوهشی است نگارنده سعی کرده شاخصه های رئاليستی را که لازمه يک اثر تاريخی است در تاريخ بيهقی نشان دهد.

 

 

 

عنوان طرح :  باغ هستی

محققين : لاله خوشنواز مطلق

گروه علمی :  هنر

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  هنرستان ميرک

رتبه : دوم

خلاصه طرح :   در اين آثر آرمان گرايی هنرمند به خوبی بيان شده است و جهت نيل به رسيدن باغ هستی، که برداشتی پلان های باغ ايرانی است، با استفاده از فلز سعی در بيان تصويری و انتقال اين مفهوم به مخاطب دارد.

 

عنوان طرح :  ادراک آنی و عکس العمل

محققين : ليلا راثی مرزآبادی

گروه علمی :  زيست جانوری و پزشکی

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  تيزهوشان فرزانگان

رتبه : دوم

 خلاصه طرح :اين طرح، ارائه نرم افزاری کاربردی با تکيه بر مبانی فيزيولوژيک حواس ويژه جهت سنجش زمان عکس العمل (Reaction time) به محرکهای خاص است. با اين نرم افزار حواس پنجگانه بصورت نرم افزاری آزمايش می شوند و درصورت اصلاح و تکميل در مراکز تخصصی و تحقيقاتی قابل استفاده است.

 

عنوان طرح : کاربرد پرليت به عنوان عايق صوتی و حرارتی و تهيه قطعات

محققين : سارا معمار، نيلوفر ممقانيان

گروه علمی :  شيمی

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  نمونه دولتی پروين اعتصامی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين طرح از پرليت عمل آوری شده برای تهيه قطعات بلوکه ساختمانی استفاده شده است و ميزان انتقال صوت و حرارت در اين قطعات با نمونه سيمانی مشابه مقايسه شده است. قطعات پرلين توليد شده از نظر سبکی و عايق بودن در برابر صوت و حرارت از نمونه های مشابه سيمان بهتر ارزيابی می شوند.

 

عنوان طرح : روش نوين جمع آوری لکه های نفتی از سطح دريا

محققين : جواد احمدی، امير حضوری، وحيد نقاش

گروه علمی :  شيمی

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  نمونه دانش

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين طرح به منظور جذب لکه های نفتی از سطح آب استخرها و درياهای آلوده از تشتک های حاوی کاه استفاده شده است. کاه با جذب سطحی و موئينگی مقادير قابل توجهی ازنفت منتشر شده درسطح آب را جذب نموده وپس ازفشردن مکانيکی تشک های کاه می توان مقاديری از نفت را بازيابی نمود. پس از استفاده مکرر می توان تشتک های کاه آلوده به نفت را جهت ابعاد حرارت بعنوان سوخت استفاده کرد.

 

عنوان طرح :  بررسی جغرافيای زنان اصفهان ازنظر فرهنگی، اجتماعی

محققين : راحله کلانتری، راضيه مير مجربيان

گروه علمی :  علوم اجتماعی

استان : اصفهان

واحد آموزشی : شاهد طالقانی 

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طراحان اطلاعات زيادی را برای تحقق اهداف طرح خود گردآوری کرده اند. چنانکه درباره مسائل کلی تاريخی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی زنان در جامعه ايران بيش از صد صفحه مطلب درج کرده اند که می توان آن را مقدمه تحقيق ناميد. سپس درباره وضعيت زنان در استان اصفهان به لحاظ اشتغال در حرف مختلف، تحصيلات و ... ، براساس آمارهای موجود بررسی هايی انجام داده اند و اطلاعات حاصل از مطالب گردآمده را با استفاده از نرم افزارهای کامپيوتری بصورت نمودارهای متعدد نشان داده اند. در پايان، پنجاه نکته را به عنوان نتايج تحقيق ذکر کرده اند که می توان آنها را خلاصه و نکات مهم طرح دانست.

 

عنوان طرح :  سيستم شبيه ساز زلزله

محققين : علی پنيريان

گروه علمی :  عمران

استان : اصفهان

واحد آموزشی : اميرالمؤمنين 

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين پروژه يک ميز ارتعاش ساز برای به ارتعاش درآوردن مدل يک ساختمان که قادر به ايجاد موج سينوسی با دامنه و فرکانس از پيش تعريف شده ساخته و ارائه شده است. اين دستگاه در پايه سازه حرکت افقی و در جهت x و y را می تواند با مشخصات فوق ايجاد نموده و درهرنقطه از سازه می توان بوسيله سنسور تاريخچه حرکت را بر روی صفحه کامپيوتر مشاهده نمود. مضافا" نرم افزار تهيه شده قادر است تاريخچه تغيير مکان و سرعت شتاب را محاسبه و ارائه نمايد.

 

عنوان طرح :  کلاج و ترمز بدون ساييدگی

محققين : مجيد فقيه

گروه علمی :  مکانيک

استان : اصفهان

واحد آموزشی : سادات 

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طراح با بررسی مشکلات ساييدگی کلاج های ديسکی، طرحی را ارائه نموده است که ساييدگی نداشته و عمل کلاج و ترمز انجام می شود. از قوانين هيدروليک و انتقال نيرو بخوبی استفاده شده است تا گشتاور ورودی بتواند به گشتاور خروجی و يا حرکت رفت و برگشتی توسط مکانيزم لنگ تبديل شود. مشکل فعلی طرح برقراری توازن کامل در هنگام چرخش با دور بالاست.

 

عنوان طرح : رد ياب آب مقطر ساز خورشيدی

محققين : رؤيا شکوهی، الهام خراسانی

گروه علمی :  فيزيک

استان : اصفهان

واحد آموزشی :  علما زاده 2

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين دستگاه با دريافت انرژی گرمايی خورشيد آب را در مجاری آن به بخار تبديل می کند و به توسط آن می توان آب مقطر تهيه نمود. مبدل حرارتی دستگاه از يک صفحه متمرکز کننده تشکيل شده است. رديابی سمتی و ارتفاعی خورشيد از طريق يک مدار چشم الکترونيک انجام می شود

 

عنوان طرح : ماسک اتوماتيک

محققين : فرنود افراسيابی ، پيمان افراسيابی، مقداد افراسيابی

گروه علمی :  فيزيک

استان : بوشهر

واحد آموزشی :  شهيد باهنر

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين ماسک در زمان جوشکاری مورد استفاده قرار می گيرد. دريچه ماسک همزمان با شروع جوشکاری پايين می آيد و با قطع اتصال بالا می رود. جهت مدار کنترل کننده نوری اين دستگاه از فتوسل و جهت محرک دريچه ماسک نيز از بازوی برقی قفل کن درب خودرو استفاده شده است. با استفاده از اين وسيله عمل جوشکاری با سهولت بيشتری صورت می گيرد.

 

عنوان طرح : فردا از آن ماست

محققين : ياسر آيين، محمدجواد قاسم پور، سيد احمد مرکبی

گروه علمی :  علوم اسلامی

استان : خراسان

واحد آموزشی :  امام خمينی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طرح در رابطه با موضوع مهدويت و اصالت مهدويت از ديدگاه همه اديان الهی است. مطالعه ارائه شده با استفاده از کتاب، CD، سايت اينترنتی و تهيه فيلم مجموعه کاملی می باشد.

 

عنوان طرح : شير تکنيک مرکزی

محققين : سيد محمد جواد جواد پور

گروه علمی :  مکانيک

استان : خراسان

واحد آموزشی :  شهيد عراقی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين طرح در ضمن سادگی از مزايای منحصر بفردی برخوردار است که کاربرد مفيدی را در مناطق با امکانات کم تعميرگاهی فراهم می آورد. اضافه شدن شير مسدود کننده در سر راه کمپرسور يخچال ، هزينه تعمير موتور يخچال را به نحو مطلوبی کاهش می دهد و همچنين از به هدر رفتن گاز يخچال که می تواند به لايه ازن نيز صدمه بزند، جلوگيری می کند. طراحی به نحوی انجام شده است که اضافه کردن شير مسدود کننده، کاملا" عملی و اقتصادی است. اين شير هم بر روی يخچال هايی که در کارخانه در حال ساخت هستند و هم بر روی يخچال های مستعمل قابل نصب است.

 

عنوان طرح : گياه مصنوعی

محققين : اميرمحمد ملوندی، محمد کبيری

گروه علمی :  زيست جانوری و پزشکی

استان : خراسان

واحد آموزشی :  اميرکبير

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين پژوهش با بکارگيری علوم زيستی، سيستمی طراحی شده است که با کمک آن می توان مشابه عملکرد گياهان نسبت به تصفيه و ممانعت از آلودگی هوا مبادرت نمود. اين سيستم مانند شرايط طبيعی گياهان Co2 هوا را جذب و o2 به محيط باز می گرداند. اصلاح ساختار اين سامانه می تواند جنبه های کاربردی آن را تقويت نمايد.

 

عنوان طرح : دنباله هايی عددی در پيمانه اعداد طبيعی، ...

محققين : حامد نقدی، محمدمهدی گيلک

گروه علمی :  رياضی

استان : زنجان

واحد آموزشی : خوارزمی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين طرح دنباله های عددی در پيمانه اعداد طبيعی بررسی شده و دوره تناوب برخی از آنها ارائه و در مواقعی که اين دنباله ها در قالب آرايه های مثلثی ارائه می شوند الگوهای مربوط به آنها مورد مطالعه قرار گرفته و درخواص موجود بحث شده است، از جمله موارد قابل توجه در طرح ارائه نمودن همنشينی به صورت دنباله و قانونمند آن است.

 

عنوان طرح :بررسی ارتباط بين ويژگی های شخصيتی و حالات خوابيدن

محققين : ميرحسين ميرجعفری

گروه علمی :  علوم اجتماعی

استان : فارس

واحد آموزشی :  دبيرستان دانشگاه

رتبه : دوم

خلاصه طرح :دراين تحقيق، طراح درصدد بررسی رابطه حالات مختلف خوابيدن با شخصيت انسان است.

همچنين،خوابيدن وشخصيت دومتغيری تعريف می شوندکه روابطی بين آنها وجود دارد.

دراين طرح، براساس تحقيقات پروفسور کريس ايدزيکوفسکی (Chris Idzikowski) مدير مرکز تحقيقات خواب در انگلستان شش حالت عمده خوابيدن و ويژگی های مرتبط شخصيتی اين حالات تعريف شده است.

طراح در بخش ميدانی، با استفاده از پرسشنامه برن روتير Bernreuter  در جامعه نمونه 324 نفری از دانش آموزان چند دبيرستان، اين نظريه را به آزمون گذاشته است.

 

عنوان طرح : ساخت کتاب الکترونيکی نابينايان

محققين : محمد رضا کشتکاران

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : فارس

واحد آموزشی :  نمونه توحيد

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در ابتدا متن مورد استفاده ی شخص نابينا بايد به صورت تايپ شده در کامپيوتر موجود باشد. جهت استفاده از زبان های مختلف تنها کافی است تايپ حروف زبان مربوطه در کامپيوتر امکان پذير باشد.

شکل حروف بريل توسط «برنامه ی تعريف حروف بريل» برای کامپيوتر مشخص می شود. سپس قسمت ديگری از نرم افزار به نام «نرم افزار مبدل بريل» متن مورد نظر را مطابق شکل حروف بريل به کد بريل تبديل می کند.

کارت حافظه قطعه کوچکی است که کد تبديل شده به بريل، برای استفاده کاربر، در آن ذخيره می شود و در واقع اين کارت جايگزين متن کتاب می شود. باتوجه به اين که قطع اين کارت کوچک می باشد شخص می تواند تعداد زيادی از آن ها را به همراه داشته باشد،بدين ترتيب مشکلات مربوط به حمل کتاب های حجيم و سنگين بريل با مراجعه به کتابخانه برطرف خواهد شد.

 

عنوان طرح : نگرش نو بر تاريخ ادبيات ايران و جهان

محققين : سنيبه زنجری، سپيده صابونچی رضا پور ، خديجه گرامی زاده

گروه علمی :  زبان و ادبيات فارسی

استان : فارس

شهرستان : شيراز – ناحيه 2

رتبه : دوم

خلاصه طرح :نگارندگان با ارائه شيوه جديدی کوشيده اند که فهم درس تاريخ ادبيات را آسان تر نمايند و در اين راستان از نمونه های آماری بهره گرفته اند. ضمنا" برخی از کاستی های درس تاريخ ادبيات و پاره ای شيوه های ناکارآمد در اين باره را بازگو کرده اند.

 

عنوان طرح : نقشه ای از يک شهر ايده آل و آرمانی

محققين : احسان فاتحی فر

گروه علمی :  عمران

استان : قزوين

واحد آموزشی :  اميرکبير

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طراح هيچ گونه مقدمات تئوريک و نيز مقدمات عملی مربوط به دو رشته معماری و شهرسازی را نديده است و فقط با تکيه بر ذهن خلاق و مستعد خود و علاقه ذهنی که از سالها قبل او را به تفکر وامی داشته .شهری را ترسيم نموده است. شهر آرمانی او دارای ساختار می باشد و او حتی به عملکردها و توزيع عملکردها فکر کرده است در حالی که هيچ آموزشی در اين زمينه نديده است اين شهر متشکل است از پنج جزيره دارای سيستم حمل و نقل عمومی و شبکه حمل و نقل خصوصی و انفرادی است، او ابتدا از يک کروکی وپلان شروع کرده است که کاربری ها جانمايی شده اند وهريک ازآنها باشماره مشخص شده است جزيره ها با يک سيستم شعاعی به مرکز شهر متصلند. ارائه سه بعدی شهر نيز بسيار قوی است هرچند دوره طراحی و نقشه کشی را نگذرانيده است.

 

عنوان طرح : دستگاه مختصات زاويه ای

محققين : محمد صادق صالح

گروه علمی :  رياضی

استان : قزوين

واحد آموزشی :  شهيد بابايی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين طرح ايده ای نو ارائه شده که هدف آن ايجاد و طراحی روابط مستقيم زاويه ای در هندسه اقليدسی و در يک دستگاه مختصات قائم است.

 

عنوان طرح : اورلود آسانسور

محققين : احمد قره خانی

گروه علمی :  فيزيک

استان : قم

واحد آموزشی :  شاهد علی اکبر

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين طرح يک وسيله کاربردی است که می تواند در مواقعی که بار يک آسانسور بيش از حد مجاز می شود هشدار دهد. اين وسيله براساس اندازه گيری تغيير طول فنر کار می کند. دستگاه ارزان قيمت است و قابليت تنظيم برای وضعيت های مختلف را دارا می باشد. همچنين اين وسيله امکان نشان دادن وزن شخص را در درون آسانسور دارا می باشد.

 

عنوان طرح : روش جديد تکثيرگلهای آپارتمانی از طريق جوانه های جانبی

محققين : افسانه محمدی سروانه

گروه علمی :  زيست گياهی و کشاورزی

استان : کردستان

واحد آموزشی :  ريحانه

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين روش، گياه ديفن باخيا از طريق جانبی و ايجاد جوانه های جانبی تکثير شده است. اين روش باعث سرعت قلمه زنی، جلوگيری از نابودی گياه و در نهايت افزايش بهره وری می گردد و نياز به ريشه دار کردن قلمه ها بدليل ريشه دار کردن قبلی از بين می رود.

 

عنوان طرح : سترانی خوشه ويستی (ترانه دوست داشتن)

محققين : نافعه مرادی

گروه علمی :  زبان و ادبيات فارسی

استان : کردستان

واحد آموزشی :  بزرگسالان آزادی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طراح به معرفی و شناساندن شعر کردی پرداخته است و در اوزان شعر کردی بررسی علمی انجام داده است. نگارنده کوشيده شاعران برجسته کردستان و ويژگی اشعار آنان را به اجمال ارزيابی و تعيين کند.

 

عنوان طرح : بررسی نحوه عملکرد مديريت بحران در زلزله              

محققين : سارا شريفی، فرزانه اتقايی

گروه علمی :  علوم اجتماعی

استان : کرمان

واحد آموزشی :  دبيرستان فرهنگ 1

رتبه : دوم

خلاصه طرح :طراحان در اين تحقيق به بررسی مديريت بحران ناشی از فاجعه ای طبيعی زلزله بم پرداخته اند. آنان اين تحقيق را با دو روش توصيفی و ميدانی به انجام رسانيده اند. در بخش اول تحقيق به بررسی توصيفی – علمی زلزله و پيامدهای آن به روش مقايسه ای در چند کشور پرداخته اند و به اين نتيجه رسيده اند که پس از هر زلزله طبيعی، درميان جمعيت های آسيب ديده، زلزله اجتماعی رخ می دهد که تبعات آن کمتر از آسيب های زلزله طبيعی نيست. پژوهشگران بر اين باورند که می توان با مديريت صحيح ، تبعات زلزله اجتماعی را به حداقل ممکن کاهش داد. آنان در پی چنين هدفی، در بخش تحقيق ميدانی درصدد بررسی مديريت بحران زلزله بم براساس قوانين و مصوبات رسمی برآمده اند و سپس به کمک پرسشنامه عملکرد مسؤولين را از ديد مردم و مسؤولين سنجيده اند.

 

عنوان طرح : حل يک مسئله حل نشده

محققين : سعيد حق نظری

گروه علمی :  رياضی

استان : لرستان

واحد آموزشی : مرکز استعدادهای درخشان

رتبه : دوم

خلاصه طرح :اين طرح در زمينه گراف بوده و اثباتی بر يک مسأله قديمی تحت عنوان «وجود برچسب گذاری دلپذير برای هردرخت» می باشد، لازم به ذکر می باشد که برای اين مسأله اثباتهای مختلفی وجودداردآنچه که در اين اثبات قابل توجه است عبارتنداز :

1. اثبات شکل کامل رياضی دارد.

2. اثباتی جديد بر مسأله ای قديمی است.

3. در سطح دانش آموز کار جالبی است.

 

عنوان طرح :  روبات مسير پيما

محققين : سيد محمد مهدی موسوی

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی : مجتمع آموزشی احسان

رتبه : دوم

خلاصه طرح :در اين طرح محقق اقدام به ساخت روباتی نموده است که مسيرهای تعيين شده را با دقت بالا طی می نمايد و از مسير طی شده برمی گردد با اين روبات فعاليت های لازم درحفره های باريک زيرزمينی به آسانی انجام می شود.

 

عنوان طرح : هشدار دهنده تصادفات در جاده ها و دزدگير هوشمند

محققين : سينا نوروزی ، وحيد احمدزاده اقدم

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : آذربايجان شرقی

واحد آموزشی :  شهيد مطهری

رتبه : دوم

خلاصه طرح :محقق با بررسی سيستم های امنيتی مختلف با بکارگيری ابزار و تجهيزات ساده نسبت به هوشمند کردن ماشين در مقابل تصادفات و موانع سد راه ماشين و همچنين بالا بردن ضريب حساسيت دزدگير ماشين در هنگام سرقت اقدام نموده است.

 

عنوان طرح : روباتهای فوتباليست

محققين : محمد شمالی، عليرضا ياوری، سامان فقيه ، اشکان راشدی، آرش خباز صابری

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : شهرتهران

واحد آموزشی :  علامه حلی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :روبات های فوتباليست ارائه شده توسط طراحان در مقايسه با سايرروباتهای فوتباليست امتيازاتی مانند سادگی وسايل مورد استفاده و دقت قابل ملاحظه و تحرک بيشتر را دارا می باشد.

 

عنوان طرح : روبات کوچک شش پا

محققين : سينا سالک ، بشير خوشنويس

گروه علمی :  برق و الکترونيک

استان : شهر تهران

واحد آموزشی :  دبيرستان انرژی اتمی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :روبات شش پا در ابعاد کوچک و ظريف با قابليت های عملکردی بالا می باشد. طراحان در ساخت آن از ابزار و تجهيزات ساده استفاده نموده اند در حالی که برنامه ها و دستورات زيادی را از طريق کامپيوتر می توان به آن انتقال داد و شاهد اجرای دستورات باشيم.

 

 

 

عنوان طرح : نگاه انتزاعی به طبيعت و زندگی

محققين : مهسا محمدنيا

گروه علمی :  هنر

استان : شهر تهران

واحد آموزشی :  دانشکده فنی شريعتی

رتبه : دوم

خلاصه طرح :هنرمند در اين مجموعه از آثار رنگ روغن بخوبی توانسته است روحيات درونی خود را با الهام از فضاهای معماری سنتی مناطق کويری (ابيانه) با نگاهی نو به صورت ساده و انتراعی در قالب خطوط ، رنگ و فرم بيان نمايد.

 

 

عنوان طرح :شبيه سازی کاربردی براساس آناليز داده ها بر مقدار کنترل

محققين : تينا روستايی ، تارا طاعی حق

گروه علمی :  زيست جانوری و پزشکی

استان : شهر تهران

واحد آموزشی : فرزانگان

رتبه :  دوم

خلاصه طرح :

در اين پژوهش، دانش آموزان با تکيه بر دانش پزشکی (فيزيولوژی درد و راههای آن) و توانايی نرم افزاری موفق به ارائه برنامه شبيه سازی سيستم انتقال درد و کنترل آن جهت درک سيستم درد، پيش گويی شدت و کنترل آن شده اند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 22:19  توسط سلیمان صابری  |